Source code for insights.parsers.postconf

"""
Postconf - command ``postconf``
===============================

PostconfBuiltin - command ``postconf -C builtin``
=================================================
"""
from insights.core import CommandParser
from insights.core.exceptions import SkipComponent
from insights.core.plugins import parser
from insights.specs import Specs


class _Postconf(CommandParser, dict):
  """
  Class for parsing the ``postconf`` command.
  Sample input::

    smtpd_tls_loglevel = 0
    smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
    smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers =
    smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1

  Examples:
    >>> type(_postconf)
    <class 'insights.parsers.postconf._Postconf'>
    >>> _postconf['smtpd_tls_loglevel'] == '0'
    True
    >>> _postconf['smtpd_tls_mandatory_ciphers'] == 'medium'
    True
    >>> _postconf['smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers'] == ''
    True
    >>> _postconf['smtpd_tls_mandatory_protocols'] == '!SSLv2, !SSLv3, !TLSv1'
    True
  """

  def parse_content(self, content):
    if not content:
      raise SkipComponent

    data = dict()
    for line in content:
      if '=' in line:
        key, value = [i.strip() for i in line.split('=', 1)]
        data[key] = value

    if not data:
      raise SkipComponent

    self.update(data)


[docs] @parser(Specs.postconf_builtin) class PostconfBuiltin(_Postconf): """ Class for parsing the ``postconf -C builtin`` command. Sample input:: smtpd_tls_loglevel = 0 smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers = smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1 Examples: >>> type(postconfb) <class 'insights.parsers.postconf.PostconfBuiltin'> >>> postconfb['smtpd_tls_loglevel'] == '0' True >>> postconfb['smtpd_tls_mandatory_ciphers'] == 'medium' True >>> postconfb['smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers'] == '' True >>> postconfb['smtpd_tls_mandatory_protocols'] == '!SSLv2, !SSLv3, !TLSv1' True """
[docs] @parser(Specs.postconf) class Postconf(_Postconf): """ Class for parsing the ``postconf`` command. Sample input:: smtpd_tls_loglevel = 0 smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers = smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1 Examples: >>> type(postconf) <class 'insights.parsers.postconf.Postconf'> >>> postconf['smtpd_tls_loglevel'] == '0' True >>> postconf['smtpd_tls_mandatory_ciphers'] == 'medium' True >>> postconf['smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers'] == '' True >>> postconf['smtpd_tls_mandatory_protocols'] == '!SSLv2, !SSLv3, !TLSv1' True """